Bureau Veritas Finland on myöntänyt 27.1.2020 Leomuovi Oy:lle ISO 9001:2015 -laatusertifikaatin ja ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatin. Sertifikaatit kattavat kaikki Leomuovi konsernin yksiköt ja toiminnot.

ISO 9001 -standardi takaa toimintamme järjestelmällisyyden ja korkean laadun. Systemaattinen ja koko yrityksen kattava laadunhallintajärjestelmä vahvistaa asiakastyytyväisyyttä.
ISO 14001 -sertifioitu ympäristöjärjestelmä kertoo siitä, että Leomuovi konserni noudattaa ympäristölainsäädäntöä, tunnistaa toiminnastaan aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä asettaa tavoitteita ja päämääriä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.