Muottihankinta

Meillä on pitkät yhteistyösuhteet suhteet muotteja valmistaviin työpajoihin niin Suomessa, Baltiassa kuin Kiinassakin.

Muottihankintaprosessi etenee pääpiirteissään näin:

  1. Lähetämme tuotteen piirustukset tai 3D-mallin muottipajalle
  2. Selvitämme kappaleen toimivuuden ja mahdolliset muutostarpeet
  3. Asiakas hyväksyy muutokset
  4. Muottipaja valmistaa muotin
  5. Asiakas saa mallikappaleet, arvioi tuloksen ja tarvittaessa teettää muutokset
  6. Hyväksytty muotti toimitetaan meille
  7. Käynnistämme tuotannon