Ruiskuvalu :: Leomuovi Group

Muovin ruiskuvalu

Muovituotteen yleisin valmistustapa, joka soveltuu parhaiten mittatarkoille yli tuhannen kappaleen sarjoille. Suurin ruiskuvalutuotteemme painaa 25 kiloa.


DSC_1612.jpg

Ruiskuvalun konekantamme ulottuu pienestä 35 tonnin koneesta 1600 tonnin järeään ruiskuvalukoneeseen. Voimme valmistaa kappaleita yhdestä grammasta 25 kiloon.

Muovin ruiskuvalu eli ruiskupuristus on yleisimmin käytetty muovituotteiden ja -komponenttien valmistusmenetelmä. Ruiskuvalu tapahtuu ruiskuvalukoneella automatisoidulla tuotantolinjalla.

Parhaiten muovin ruiskuvalu soveltuu yli tuhannen kappaleen sarjojen valmistamiseen. Menetelmä on omiaan mittatarkkojen tuotteiden tekemiseen ja lopputulos on siisti eikä juuri kaipaa jälkityöstöä. Ruiskupuristuksen hyötyjä ovatkin nopeus sekä valmistettavan tuotteen korkea laatu. Ruiskuvalun raaka-aineena käytetään lähinnä erilaisia kestomuoveja (uudelleen sulatettavia), mutta menetelmä soveltuu myös kertamuovin työstämiseen.

DSC_1387.jpg

Ruiskuvalun etuja: pienet muutokset, iso vaikutus

Muovin ruiskuvalussa prosessi on pitkälti automatisoitu, mutta korkealaatuisen ja mahdollisimman kustannustehokkaan muovituotteen valmistaminen vaatii vankkaa kokemusta ja alan monipuolista osaamista. Pienet muutokset kierron nopeudessa tai lämpötilassa voivat vaikuttaa suuresti tuottavuuteen tai kappaleen kestävyyteen ja lujuuteen. Leomuovin ammattilaiset ja nykyaikainen konekanta myös ruiskuvalukoneiden osalta takaavat tuotteiden korkean laadun ja asiakastyytyväisyyden.

koneella-kaukaa-vaakakuva_0021.jpg

Ruiskuvalukone – ruiskuvalun mahdollistaja

Muovin ruiskupuristus tehdään nykyaikaisella ja tehokkaalla ruiskuvalukoneella, joka muodostuu viidestä osasta: sulku-, ruiskutus-, hydrauli- ja ohjausyksiköistä sekä rungosta. Jokainen yksikkö on oma toiminnallinen kokonaisuutensa. Näiden lisäksi ruiskuvalukone tarvitsee toimiakseen tuotekohtaisen muotin.


Ruiskuvalu käytännössä – prosessin vaiheet

  1. Plastisointi
  2. Ruiskutus ja jälkipaine
  3. Jäähdytys
  4. Ulostyöntö

1. Plastisointi

Raaka-aine sulatetaan eli plastisoidaan ruiskutettavaan muotoon paineen, kitkan ja lämmön avulla. Plastisoinnissa on huomioitava, että massan lämpötilan tulee olla mahdollisimman tasainen koko ruiskutusannoksen alueella. Massassa tulee olla tasainen väri- ja mahdollisten lisäaineiden jakauma ja raaka-aineen tulee säilyttää alkuperäiset ominaisuutensa mahdollisimman hyvin läpi ruiskuvaluprosessin.

2. Ruiskutusvaihe

Kun raaka-aine on saavuttanut halutun lämpötilan, se ruiskutetaan muottiin. Muottipesän tilavuudesta täytetään noin 95 %. Ruiskutusvaihe kestää n. 0,1 sekunnista muutamaan sekuntiin, valmistettavan kappaleen paksuudesta, koosta ja muodosta riippuen. Jälkipaine seuraa välittömästi, ja sen aikana muotin yksityiskohdat täyttyvät lopullisesti. Jälkipaineen vaikutuksen tulee olla riittävän pitkä, jottei kappaleen pintaan muodostu epätasaisuutta, kuplia tai kieroutumista.

3. Jäähdytys

Jäähdytysjakso on ruiskupuristuksen pisin vaihe. Muovimassan jäähtyminen alkaa jo ruiskutusvaiheessa, massan virratessa muottiin. Jäähdytystä jatketaan kuitenkin vielä jälkipaineen jälkeenkin, jotta kappale pysyy koossaan ja muodossaan eikä väänny. Kappale poistetaan muotista vasta, kun se on riittävän jähmettynyt ja muodonmuutoksen vaara on ohi. Jäähtymistä nopeutetaan usein jäähdyttämällä muottia veden avulla.

4. Ulostyöntö eli muotista poisto

Muovin ruiskupuristus tehdään nykyaikaisella ja tehokkaalla ruiskuvalukoneella, joka muodostuu viidestä osasta: sulku-, ruiskutus-, hydrauli- ja ohjausyksiköistä sekä rungosta. Jokainen yksikkö on oma toiminnallinen kokonaisuutensa. Näiden lisäksi ruiskuvalukone tarvitsee toimiakseen tuotekohtaisen muotin.

Ota yhteyttä!