Muottihankinta

Meillä on pitkät yhteistyösuhteet suhteet muotteja valmistaviin työpajoihin niin Suomessa, Baltiassa ja Kiinassa.

Muottihankintaprosessi etenee pääpiirteissään seuraavasti;

  • Lähetämme tuotteen piirustukset tai 3D-mallin muottipajalle.
  • Selvitämme kappaleen toimivuuden ja mahdolliset muutostarpeet.
  • Asiakas hyväksyy muutokset.
  • Muottipaja valmistaa muotin.
  • Asiakas saa mallikappaleet, arvioi tuloksen ja tarvittaessa teettää lisämuutokset muottiin.
  • Lopullinen hyväksytty muotti toimitetaan meille.
  • Käynnistämme tuotannon.